Temeljni ogranci

Na području Grada Drniša postoji 15 temeljnih organizacija HDZ-a. Zadaća Temeljne organizacije je raspravljanje o političkim problemima i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svojega djelokruga, odnosno provođenje politike HDZ-a na području ogranka. Temeljne organizacije su organizirane prema geografskom načelu tako da omogućuju podjednaku zastupljenost svih mjesta u Gradu Drnišu.

Temeljna organizacija Predsjednik
T.O. HDZ-a Drniš Barbara Mikulandra Jerković
T.O. HDZ-a Miljevci Zlatko Kulušić
T.O. HDZ-a Trbounje Marko Kosor
T.O. HDZ-a Siverić Josip Nedoklan
T.O. HDZ-a Parčić Ana Maria Lojić
T.O. HDZ-a Kadina Glavica Mile Goreta
T.O. HDZ-a Badanj Josipa Grcić
T.O. HDZ-a Velušić Marko Buha
T.O. HDZ-a Kričke Josip Ercegovac
T.O. HDZ-a Sedramić Boško Čavala
T.O. HDZ-a Pakovo Selo Ante Cigić
T.O. HDZ-a Žitnić Marko Mujan
T.O. HDZ-a Pokrovnik Ante Štrkalj
T.O. HDZ-a Radonić I Živko Živković
T.O. HDZ-a Radonić II Luka Šimac