Temeljni ogranci

Na području Grada Drniša postoji 15 (od sredine 2009. ustrojen je T.O. Radonić II) temeljnih organizacija HDZ-a. Zadaća Temeljne organizacije je raspravljanje o političkim problemima i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svojega djelokruga, odnosno provođenje politike HDZ-a na području ogranka. Temeljne organizacije su organizirane prema geografskom načelu tako da omogućuju podjednaku zastupljenost svih mjesta u Gradu Drnišu.

Temeljna organizacija Predsjednik (2008. - 2012.) Predsjednik (2012. - )
T.O. HDZ-a Drniš Marko Tepić, povjerenik Lovre Kulušić
T.O. HDZ-a Miljevci Ante Galić, dipl. iur. Ante Galić, dipl. iur.
T.O. HDZ-a Trbounje Milan Matić, dr. stom. Frane Marin
T.O. HDZ-a Siverić Ivica Odak, dr. vet. Hrvoje Odak
T.O. HDZ-a Parčić Ivica Šindilj Ivica Baković – povjerenik
T.O. HDZ-a Kadina Glavica Slave Goreta -
T.O. HDZ-a Badanj Slavko Andabaka, prof. Ivan Mihaljević
T.O. HDZ-a Velušić Vinko Tarle Mladenka Buha
T.O. HDZ-a Kričke Ivica Jerković Ivica Jerković
T.O. HDZ-a Sedramić Nediljko Elez Anđelko Čavala - povjerenik
T.O. HDZ-a Pakovo Selo Ante Pleadin Ante Pleadin
T.O. HDZ-a Žitnić Mile Mujan Mile Mujan
T.O. HDZ-a Pokrovnik Josip Lucić Josip Lucić
T.O. HDZ-a Radonić I Živko Živković Živko Živković
T.O. HDZ-a Radonić II Mario Maretić Slavko Rudan