Burnum

Rimski Burnum nalazi se sjevernije od Kistanja u selu Ivoševci, na području koje je čitavim svojim opsegom u okvirima Nacionalnog parka Krka. Ime Burnum izvedeno je od Burniste (stanovnici liburnske civitas). Rimljani su pri romanizaciji ovoga kraja na tom mjestu podigli vojnički logor XI. legije koja se do 68. kontinuirano nalazila u Burnumu. U doba cara Hadrijana (117.-138.) Burnum je postao municipij (grad s vlastitim samoupravnim tijelima). Grad je igrao važnu ulogu sve do kasne antike. Najznačajniji lokalitet u vojnom logoru Burnum jest rimski amfiteatar koji je mogao primiti od 8 000-10 000 gledatelja.