Naputci o načinu, uvjetima i rokovima kandidiranja na dužnosti i u tijela koja se biraju na izbornoj skupštini temeljnih organizacija HDZ-a Grada Drniša

Objavljeno u Obavijesti

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Naziv dokumenta Tip Veličina
1. TO BADANJ PDF 93 KB
2. TO DRNIŠ PDF 101 KB
3. TO KADINA GLAVICA PDF 95 KB
4. TO KRIČKE PDF 93 KB
5. TO MILJEVCI PDF 99 KB
6. TO PAKOVO SELO PDF 97 KB
7. TO PARČIĆ PDF 94 KB
8. TO POKROVNIK PDF 95 KB
9. TO RADONIĆ 1 PDF 93 KB
10. TO RADONIĆ 2 PDF 98 KB
11. TO SEDRAMIĆ PDF 102 KB
12. TO SIVERIĆ PDF 98 KB
13. TO TRBOUNJE PDF 93 KB
14. TO VELUŠIĆ PDF 97 KB
15. TO ŽITNIĆ PDF 92 KB