Naputak o načinu, uvjetima i rokovima kandidiranja na dužnost i u tijela koja se biraju na izbornoj skupštini gradske organizacije HDZ-a Grada Drniša

Objavljeno u Obavijesti

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Naziv dokumenta Tip Veličina
1. NAPUTAK PDF 218 KB