mr. sc. Josip Begonja, predsjednik G.O. HDZ-a Grada Drniša

  • rođen 04.12.1961. godine u Drnišu
  • oženjen, otac troje djece
  • pasivno se služi Engleskim jezikom
  • diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu 1987. godine
  • magistrirao na Pravnom fakukltetu u Zagrebu na temu “Fiskalni sustav i fiskalna politika” 2007. godine
  • zaposlen kao viši inspektor u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi – Područnom uredu Šibenik
  • autor 15 stručnih članaka u časopisima “Porezni vjesnik”, “Hrvatska pravna revija”, “Računovodstvo i financije” te „Računovodstvo i porezi u praksi”
  • sudionik Domovinskog rata
  • dugogodišnji član HDZ-a, trenutno obnaša dužnost predsjednika G.O. HDZ-a Drniš te člana predsjedništva Ž.O. HDZ-a Šibensko – Kninske županije